Aktuality

Nephro Update Europe 2018

2. európsky "update" kongres v nefrológii sa koná 5. - 6. 10. 2018 v Budapešti a ponúka...viac >>


40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

sa uskutoční 7. - 9. 11. 2018 v hoteli Hilton, Košice. Prvá informácia v priebehu apríla 2018.viac >>


39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

18.-20.10.2017 v hoteli Turiec v Martineviac >>


Nephro Update Europe 2017

1. európsky "update" kongres v nefrológii sa koná 6.-7.10.2017 vo Viedni a ponúka prehľad...viac >>


Nefrofórum 2017

Vzdelávacie podujatie Slovenskej nefrologickej spoločnosti v spolupráci s TEVA Pharmaceuticals...viac >>


Správy od 1 do 7 z 49