Aktuality

Aktuality

Informácia o stanoviskách a pripomienkach SLS a SLK k súčasným a navrhovaným legislatívnym opatreniam v zdravotníctve

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,Vážení predstavitelia výborov odborných...viac >>


Odporúčania ERBP pre diagnostiku a liečbu hyponatriémie 2014

Usmernenie pre diagnostiku a liečbu hyponatriémie v klinickej praxi (slovenský preklad PhDr. Viera...viac >>


37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

7. - 9. októbra 2015, Banská Bystrica, hotel Lux.viac >>


IV. česko-slovenské nefrologické fórum

partnerský deň ČNS a SNS, 11.-12.9.2015, Olomoucviac >>


Metodické usmernenie SLS - postup pri peňažnom a nepeňažnom plnení

Metodické usmernenie SLS - peňažné a nepeňažné plnenie Oznámenie platiteľa dane Oznámenie o začatí...viac >>


Budapest Nephrology School 26. - 31. 8. 2015

Podrobnosti o programe a registrácii na www.bns-hungary.hu, cestovné granty pre mladých nefrológov...viac >>