Aktuality  /  Detail novinky

Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou Martin

08.10.2012

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,Univerzitná nemocnica Martin, Spolok lekárov v Martine, I. interná klinika usporiadajú

NEFROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

s medzinárodnou účasťou


24. – 26. október 2012
Martin, Slovenské komorné divadlo

I. informácia


Garant:     

 • MUDr. Pavel Makovický, PhD. (zástupca prednostu I. internej kliniky UNM a JLF UK Martin)


Organizačný a programový výbor:

 • Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
 • Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD, MPH.
 • MUDr. Pavol Dlhopolček, CSc.
 • MUDr. Róbert Roland
 • Doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
 • MUDr. Alena Ježíková
 • Slávka IvasukováTermín konania:

 • 24. 10. – 26. 10. 2012Miesto konania:

 • Slovenské komorné divadlo, Divadelná 1, MartinTémy:

 • Akútne poškodenie obličiek
 • Liečba glomerulonefritíd
 • VariaFormy prezentácie:

 • vyžiadaná prednáška – 15 min., 5 min. diskusia
 • prednáška        – 10 min., 5 min. diskusia
 • poster            –  90,5 x 100 cm


Rokovací jazyk:

 • slovenský, český, anglický – bez tlmočenia


Dĺžka prednášky:

 • 10 min., 5 min. diskusia


Technické zabezpečenie:

 • multimediálna LCD projekcia


Registračný poplatok:

 • členovia SLS 50 €
 • nečlenovia SLS    60 €
 • uhraďte na účet SLS do: 31. 8. 2012 alebo pri registrácii
 • Názov účtu:             Slovenská lekárska spoločnosť
 • Peňažný ústav:             VÚB a.s., Bratislava-mesto, nám. SNP 14
 • Číslo účtu:          4532012 kód banky: 0200; VS: 120709/030
 • IBAN:                 SK36 0200 0000 0000 0453 2012
 • SWIFT:               SUBASKBX


Stravovanie:

 • v priebehu kongresu bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok;
 • obedy bude možné zakúpiť individuálne v reštaurácii „Česká hospoda“.


Ubytovanie:

 • každý účastník si zabezpečuje individuálne (ubytovanie je zabezpečené pod názvom Nefrologické sympózium);
 • uvádzame kontakty rezervovaných ubytovacích zariadení:
 • Hotel Turiec: +421434221017, hotelturiec@hotelturiec.sk
 • Penzión Čierna Pani: +4210434131523, recepcia@penzion-cierna-pani.sk


Spoločenský večer:

 • 24. 10. 2012 o 18.00 hod. - divadelné predstavenie spojené s recepciou v Slovenskom komornom divadle
 • 25. 10. 2012 o 19.00 hod. - spoločenský večer v priestoroch hotela Turiec


Dôležité termíny:

 • Prihlášku a abstrakt prosíme zaslať do 31. 7. 2012 len elektronicky na adresu: ivasukova@unm.sk
 • (podľa priloženého vzoru)
 • Prihlášku si môžete stiahnuť aj z webovej stránky: www.nefro.sk v časti tlačivá
 • PRIHLÁŠKY, KTORÉ OBDRŽÍME PO UVEDENOM DÁTUME, NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!
 • Zaplatenie registračného poplatku: 31. 8. 2012
 • Rezervácia ubytovania:             31. 8. 2012


Ostatné:

 • Súčasťou kongresu bude aj prezentácia firiem.
 • Certifikát o účasti si môžete vyzdvihnúť 26. 10. 2012 na registrácii.
 • Definitívny program obdržíte pri registrácii.
 • Všetky informácie získate aj na webovej stránke Slovenskej nefrologickej spoločnosti www.nefro.sk

Nefrosympozium Martin program abstrakty | format PDF | 3.9 MB