Aktuality  /  Detail novinky

Platforma mladých nefrológov ERA-EDTA

27.06.2012

ERA-EDTA ponúka členstvo v novovytvorenej Platforme mladých nefrológov

ktorá pozýva nefrológov – členov ERA-EDTA do 40 rokov k účasti na rôznych aktivitách ERA-EDTA, ako sú pracovné skupiny, vedecký výbor, kongresový výbor, kurzy CME a pod. Predpokladom členstva je najmenej jedna prezentácia (prednáška alebo poster) na medzinárodnej konferencii za posledné 3 roky. Je možné kandidovať aj do výboru Platformy – v takom prípade sa požaduje vek do 37 rokov a autorstvo (prvý autor) najmenej 3 abstraktov prijatých na medzinárodné kongresy za posledné 3 roky. Viac informácií na stránkach

http://www.era-edta.org/page-19-117-0-117-youngnephrologistsplatformynp.html
http://www.era-edta.org/membership/ynp_registration.php
http://www.era-edta.org/membership/ynp_board_registration.php