Aktuality  /  Detail novinky

Spoločné odporúčania Slovenskej nefrologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti na diagnostiku a liečbu diabetickej nefropatie

13.11.2012

boli vypracované v súlade s medzinárodnými odporúčaniami (NKF, ADA a i.) zástupcami výborov oboch spoločností s cieľom zlepšiť spoluprácu diabetológov a nefrológov pri včasnej diagnostike a liečbe diabetikov s nefropatiou.

Viac informácii: Diabetická nefropatia.