Aktuality  /  Detail novinky

Štipendiá ERA-EDTA

27.06.2012

ERA-EDTA ponúka predovšetkým mladým nefrológom štipendiá na podporu výskumu

ako aj získavania klinických skúseností v nefrológii. Dlhodobé štipendium (6 – 24 mesiacov) je určené záujemcom o riešenie výskumného projektu na hosťujúcom pracovisku. Krátkodobé štipendium (2 týždne – 6 mesiacov) má slúžiť buď na nadviazanie spolupráce v oblasti základného či klinického výskumu medzi dvoma pracoviskami, alebo na zvládnutie vybranej laboratórnej či klinickej metodiky. Najbližší deadline na zaslanie prihlášky je 1.7.2013. Ďalšie podrobnosti a zoznam pracovísk, ktoré ponúkajú výskumné alebo klinické pobyty v rámci tohto programu ERA-EDTA, je na stránkach

http://www.era-edta.org/page-9-50-0-50-fellowshipprogramme.html