Aktuality  /  Detail novinky

Výbor SNS udelil Cenu za najlepšiu vedeckú publikáciu v oblasti nefrológie za rok 2012 doc. MUDr. Kataríne Šebekovej, DrSc. a spol. a Cenu za najlepšiu vedeckú publikáciu autora do 35 rokov za rok 2012 MUDr. Gabrielovi Koľvekovi a spol.

18.12.2013