Aktuality  /  Detail novinky

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SNS na roky 2015-2018

07.05.2015

Dňa 26.3.2015 sa na pôde SLS zišla volebná komisia, aby spočítala odovzdané hlasy vo voľbách do nového výboru a dozornej rady SNS. Výsledky volieb sú v priloženej zápisnici.

Dňa 24.4.2015 sa uskutočnilo zasadnutie nového výboru SNS, ktorý v tajnom hlasovaní zvolil svojich predstaviteľov:

  • predsedníčkou (prezidentkou) sa stala prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
  • podpredsedom (viceprezidentom) prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
  • vedeckým sekretárom doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.