Aktuality  /  Detail novinky

WKD - Svetový deň obličiek - Bratislava

07.03.2013

Odporúčania KDIGO pri AKI

AKI pri akútnej TIN – (imunologicky podmienenej)

AKI po podaní chemoterapie u onkologických pacientov

AKI z pohľadu klinického farmakológa

AKI v starobe

AKI po transplantácii obličiek

Pigmentová nefropatia

Kontinuálna renálna nahrádzajúca terapia (KRNT, CRRT) pri AOP (AKI )

21. marca 2013, 14:00 hod.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Aula A – 154, Limbová 12, 833 03 Bratislava


Súbory:
program_KNS_2013_marec.pdf183 K