Udelené ceny

Cena za najlepšiu vedeckú publikáciu v oblasti nefrológie

SR     Rok
MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. a spol2012
MUDr. Gabriel Koľvek a spol.2012

Čestné členstvo Slovenskej nefrologickej spoločnosti

SR

Mesto

Rok

Prof. MUDr. J. Buchanec, DrSc.

Prof. MUDr. R. Dzúrik, DrSc.

Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.

Prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH

Doc. MUDr. V. Lehotská, CSc.

Prof. MUDr. E. Mathéová, CSc.

Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc.

MUDr. A. Orban, CSc. in memoriam

Prof. MUDr. M. Pavlovič, CSc.

Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.

Prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc.

Martin

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Košice

Košice

Nitra

Bratislava

Bratislava

Bratislava

2001

1989

2008

2010

2008

2007

2007

2009

2001

2010

2005

Zahraničie

Krajina

Rok

Prof. W.G. Guder

Prof. Dr. med. A. Heidland

Prof. F. Kokot

Prof. G.P. Kulakov

Prof. G.M. London

Prof. MUDr. K. Matoušovic, DrSc.

Prof. MUDr. K. Opatrný Sr., DrSc.

Prof. R.W. Schrier

Prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, DrSc.

Prof. M. Ratner

Prof. E. Ritz

Prof. I.E. Tareeva                   

Prof. MUDr. V. Teplan, DrSc. 

Nemecko

Nemecko

Poľsko

Rusko

Francúzsko

ČR

ČR

USA

ČR

Rusko

Nemecko

Rusko

ČR

1994

1994

1994

1978

2008

2004

2004

2008

2008

1978

1998

1978

2004

Zlatá oblička

SR

Mesto

Rok

Prof. MUDr. R. Dzúrik, DrSc.

Prof. MUDr. B. Lichardus, DrSc.

Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc.

Prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc.

Prof. MUDr. V. Zvara, DrSc.

Bratislava

Bratislava

 Košice

Bratislava

Bratislava

1999

2000

2002

2000

2004