Slovenská nefrologická spoločnosť  /  Výbor, dozorná rada

Výbor, dozorná rada

Výbor Slovenskej nefrologickej spoločnosti (máj 2023 - máj 2027)

Priezvisko, meno,

titul

Funkcia

Adresa pracoviska

Kontakt

Okša Adrián

doc. MUDr., CSc.

 

prezident

OKEF LF SZU

Limbová 14

833 01 Bratislava

E: adrian.oksa(at)szu.sk

Šváč Juraj

MUDr., PhD.

viceprezident

II. Interná klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta

L. Svobodu 1

975 17 Banská Bystrica

E: svacjuraj(at)gmail.com

Rosenberger Jaroslav

MUDr., PhD.

 vedecký sekretár

FMC - dialyzačné služby

Trieda SNP 1

040 11 Košice

E: jaroslav.rosenberger(at)fmc-ag.com

Dedinská Ivana

prof. MUDr., PhD

Transplantačné centrum, UNM a Jesseniova LF UK

Kollárova 2

036 59 Martin

E: idedinska(at)yahoo.co.uk

Demeš Martin

doc. MUDr., PhD, MPH

 

 

I. interná klinika UNB Kramáre

Limbová 5

851 05 Bratislava 37

E: martin.demes(at)kr.unb.sk

Podracká Ľudmila

prof. MUDr., CSc.

 

 

Detská klinika LF UK a NÚDCH

Limbová 1

833 40 Bratislava

E: podracka12(at)yahoo.com

Smatanová Iveta

MUDr.

Biodial, s.r.o.

Pod Lachovcom 1727/55

020 01 Púchov

E: smatanova(at)biodial.sk

Spustová Viera

prof. MUDr., DrSc.

 

 

 

OKEF LF SZU

Limbová 14

833 01 Bratislava

E: viera.spustova(at)szu.sk

Straussová Zuzana

MUDr., PhD.

 

FMC - dialyzačné služby

Rázusová 16

949 01 Nitra

E: zuzana.straussova(at)fmc-ag.com

 

Dozorná rada Slovenskej nefrologickej spoločnosti (máj 2023 - máj 2027)

Priezvisko, meno,

titul

Funkcia

Adresa pracoviska

Kontakt

Fekete Jozef

MUDr.

 

 

predseda

 

FMC - dialyzačné služby

Ružinovská 6

821 01 Bratislava

E:  jozef.fekete(at)fmc-ag.com

Grejtovská Beáta

MUDr.

 

FMC-dialyzačné služby

Trieda SNP 1

040 66 Košice

E: beata.grejtovska(at)fmc-slovensko.sk

Pasminka Tibor

MUDr.

 

Logman a.s., NsP

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

E: tibor.pasminka(at)logman.sk