Štatistika  /  Iná nefrologická štatistika  /  Ročný výkaz Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2009

 

ROČNÝ VÝKAZ A (MZ SR) 13-01 O ČINNOSTI NEFROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2009

Sumár za územie: Slovenská republika

ČinnosťI. r.Počet návštev pacientov v ambulancii
Veková skupinaa1
0-1801112 379
19+02293 411
Osoby podľa vekuI. r.Počet sledovaných osôb k 31.12.
Veková skupinaa1
0-180150 717
19+02105 606
Starostlivosť o pacientov pred zaradením do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL)I. r.Počet osôb
a1
Pacienti s CKD 1 zaradení do PDL01854
Pacienti s CKD 1 nezaradení do PDL02772
Sledované osoby podľa základnej  diagnózy a vekuI. r. 0-1819+
Diagnózaa12
Primárne glomerulonefritídy011 5648 048
Pyelonefritída 0210 85615 972
Polycystická choroba obličiek  u dospelých (dominantný typ)032742 799
Poškodenie obličiek hypertenziou0472716 298
Renálne vaskulárne ochorenia055866 093
Poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus0625622 031
Neznáma071763 049
Iná0836 27831 197