Aktuality

Help Ukraine - dotazník ERA o pacientoch z Ukrajiny dialyzovaných v SR

na https://www.surveymonkey.com/r/dialysisRegistryviac >>


Dapagliflozín je ako prvý inhibítor SGLT2 od 1.8.2022 dostupný aj pre nefrológov v indikácii CKD

Hradená liečba je indikovaná dospelým pacientom na liečbu chronickej choroby obličiek s eGFR ≥ 25...viac >>


Ponuka zvýhodneného členstva v ISN pre nefrológov v príprave

prvý rok zdarma, ďalšie 4 roky á 15 USD/rok + ďalšie benefity, viac info na ...viac >>


43. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

sa uskutoční 26.–28.10.2022 v hoteli Partizán, Táleviac >>


Nephro Update Europe 2021

5. európsky "update" kongres v nefrológii sa koná 10.-11.9.2021 vo Viedni (alebo...viac >>


42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou sa uskutoční 20.–22.10.2021 v hoteli Holiday Inn v Žiline

forma kongresu prezenčná alebo dištančná, ev. kombinovaná podľa aktuálnej epidemiologickej situácie viac >>