Aktuality

WKD - Svetový deň obličiek - Bratislava

Odporúčania KDIGO pri AKI AKI pri akútnej TIN – (imunologicky podmienenej)AKI po podaní...viac >>


WKD - Svetový deň obličiek - Kežmarok

T. Zasepa ( Ružomberok): Hranice utrpenia2. A. Fabián (Košice): Môže byť utrpenie...viac >>


Cena SNS za najlepšiu publikáciu za rok 2012

Návrhy na ocenenie najlepších publikácií v nefrológii za rok 2012 je možné posielať podĺa kritérií...viac >>


Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou Martin

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Jesseniova lekárska fakulta v...viac >>


Medzinárodné nefrologické sympózium Metabolic changes in chronic renal failure

Medzinárodné nefrologické sympózium Metabolic changes in chronic renal failure pri príležitosti...viac >>


Štipendiá ERA-EDTA

ERA-EDTA ponúka predovšetkým mladým nefrológom štipendiá na podporu výskumuviac >>