Aktuality

Nephro Update Europe 2017

1. európsky "update" kongres v nefrológii sa koná 6.-7.10.2017 vo Viedni a ponúka prehľad...viac >>


39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

18.-20.10.2017 v hoteli Turiec v Martineviac >>


Nefrofórum 2017

Vzdelávacie podujatie Slovenskej nefrologickej spoločnosti v spolupráci s TEVA Pharmaceuticals...viac >>


Európsky certifikát v nefrológii

ERA-EDTA v spolupráci s renálnou sekciou UEMS ponúkajú možnosť získať Európsky certifikát v...viac >>


Diagnostický a terapeutický postup pri infekcii vírusom hepatitídy C u pacientov s CKD

Spoločné odporúčanie Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Slovenskej hepatologickej spoločnosti a...viac >>


Program štipendií ERA-EDTA - nová výzva na rok 2017

YOUNG FELLOWSHIP PROGRAMME FELLOWSHIPS: All young Investigators and Clinicians living/working in...viac >>